VÄXTER SOM GER POLLENALLERGI

VÄXTER SOM GER POLLENALLERGI

I Sverige finns flera olika växtarter vars pollen i olika grad kan orsaka allergi. De flesta av våra lövträd samt en rad örter släpper varje år ut stora mängder pollen i luften. Här nedanför kan du läsa på de vanligaste allergiframkallande pollenslagen.

SÅ SPRIDS POLLEN

Med vindarna kan pollen transporteras långa sträckor. Det finns i allmänhet ingen plats i landet som är helt fri från pollen under växternas blomningssäsong. 

DET POLLENSLAG JAG ÄR ALLERGISK MOT FINNS INTE MED?

Pollenallergi förekommer även mot andra växter. Vi har valt att redovisa dem som allmänt brukar anses som allergiframkallande och som rapporteras i pollenprognoserna.

GRÄS

 

Gräs

Gräspollenallergi är mycket vanligt och besvärligt för många, eftersom gräsen blommar hela sommaren. Det finns över 200 arter av gräs i Sverige. Extrakt av gräset timotej ingår ofta i allergitester. Läs mer om gräs

 

Gråbo

Gråbo och malörter är örter av växtsläktet Artemisia. Gråbopollen anses vara ovanligt lätta att utveckla allergi emot. Gråbo finns i hela Sverige och blommar ganska sent på året, först i juli augusti.
Läs mer om gråbo

 

Hassel

Hasselbusken förekommer främst i södra Sverige. Den blommar mycket tidigt på året, ofta redan i februari-mars. Allergi mot hasselpollen är inte ovanligt.
Läs mer om hassel

 

Björk

I Sverige har vi tre olika arter av björk. Alla är vanligt förekommande i åtminståne delar av landet. Björkpollen anses tillsammans med gräs- och gråbopollen vara vårt svåraste pollenallergen.
Läs om björk

 

Al

Det finns två arter av al i Sverige. Alen blommar tidigt och är släkt med björk, vilket medför att många som är allergiska mot björkpollen också är det mot alpollen.
Läs mer om al

 

Ek

Eken är ett ganska vanligt träd i stora delar av södra Sverige. Ekar förekommer även i Gästrikland och lokalt en bit upp längs kusten norrut. Eken blommar i maj-juni.
Läs mer om ek