Gråbo & malörter

Gråbo

Gråbo på väg att slå ut i blom.

Namn: Gråbo och malörter (Artemisia)
Allergikategori: I
Blomningskategori: C/D
Antal arter: 14
Typart: Gråbo (Artemisia vulgaris)
Blomningsperiod: juli-september

Utbredning: Hela landet utom de inre delarna av Norrbotten och Lappland.

Växtplats: Vanlig på öppen, kväverik mark. Vägkanter, tippar, grustag, åkerrenar, gårdar, bangårdar och skräpmark.

Övrigt: Till gruppen hör ett antal kryddväxter som t.ex. åbrodd, malört och dragon. Malörtsväxterna blir maximalt upp till ca 2 m höga.

 

  

gullvivor-friprepAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter