Gräs

Gräsax

Gräs i blom. Blomställningen kallas för ett ax och "skräpet" är utstickande ståndare.

Namn: Gräs (familjen Poaceae)
Allergikategori: I
Blomningskategori: B
Antal arter: För närvarande cirka 61 släkten i Sverige, över 200 arter
Typarter: Timotej (Phleum pratense)Hundäxing (Dactylis glomerata)), Ängskavle (Alopecurus pratensis)med flera
Blomningsperiod: För de viktigaste allergiframkallande gräsen gäller juni-juli. Gräspollen finns dock i luften från april till oktober

Utbredning: Hela landet. Typarterna ovan är ovanliga allra längst i norr.

Växtplats: Alla miljöer. Typarterna är vanliga på kulturmark, i beteshagar och på ängsmark. Ängskavle och timotej odlas ofta som fodervall.

Övrigt: Till gräsfamiljen hör också alla våra sädesslag, vete, havre, råg och korn. Det största gräset i Sverige, bladvass, kan bli uppemot 3 m högt om man räknar enbart de delar som sticker upp ovanför vattenytan.

gullvivor-friprepAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter