hur fungerar pollen?

Pollenspridare i arbete

Pollenspridare i arbete

Pollenkornet bär med sig hanligt genetiskt material, som tillsammans med det honliga genetiska materialet i ett ägg kan bilda ett frö. Pollenkorn transporteras med hjälp av vinden eller av en insekt från ståndarna i en blomma till pistillen i en annan. Om blommorna sitter på olika plantor, om plantorna är av samma art och om de är fungerar genetiskt med varandra, gror pollenkornet på pistillens märke. Pollenkornet levererar sitt geninnehåll till ägget, och äggert och pollenkornet smälter samman. Därmed börjar utvecklingen mot ett frö.

Pollen är alltså nödvändigt för att frön ska kunna bildas. Frön är nödvändiga för att nya plantor ska kunna växa upp.

Redan på 800-talet f.Kr. visste man hur pollen fungerade. Man kunde pollinera växter på konstgjord väg, och på det sättet förädla och renodla egenskaper hos växterna som man tyckte var bra. Men det var inte förrän med mikroskopets intåg på 1600-talet som människan verkligen kunde studera enstaka pollenkorn. Pollen beskrevs för första gången i slutet av 1600-talet av en engelsk läkare.

Carl von Linné studerade i början av 1700-talet pollenkorn och kallade dem för pulvis Antherarum, eller ståndarmjöl. Senare kom benämningen frömjöl i allmänt bruk. Men att kalla pollen för frömjöl är direkt felaktigt, eftersom man lätt kan få uppfattningen att det rör sig om små frön, eller beståndsdelar av frön.

 

pollen

Björkpollen i svepelektronmikroskop

När och var finns pollen? Vad är egentligen pollen och hur fungerar det? Här kan du läsa om vad pollenet har för funktion i naturen.

LÄs mera

vÄxter

Maskrosor

Vilka växter orsakar pollenallergi och när finns pollen i luften? Här kan du läsa mer om de olika pollenslag som finns och hur vanliga de är.

LÄs mera

Behandlingar

Pollenallergi

Vad kan man göra om man lider av pollenallergi? Vilka möjligheter finns? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för din allergi.

LÄs mera

Om pollen.se

Martin von Pfaler

Pollen.se är en fristående informationssajt. Här kan du läsa om Pollen.se och och oss som ligger bakom.

LÄs mera