hassel

Hasselkvist

Hasselkvist med utblommade hängen.
Pollenkornen frisätts från hängena när det blåser.

Namn: Hassel
Allergikategori: II
Blomningskategori: C
Antal arter: 1
Artnamn: Hassel (Corylus avellana)
Blomningsperiod: Februari-april

Utbredning: Götaland och södra Svealand. Norrlandskusten upp till i höjd med Sundsvall.

Växtplats: Vanlig på mull- och näringsrik mark. Öppen skog, bryn, lundar, hagmark, bäckraviner och åssluttningar.

Övrigt: Hasseln är en buske och en av våra tidigast blommande arter. Från hasseln får man hasselnötter. Allergi mot hasselpollen är ofta kopplad till matallergi mot hasselnötter.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter

AL

Al

Det finns två arter av al i Sverige. Alen blommar tidigt och är släkt med björk, vilket medför att många som är allergiska mot björkpollen också är det mot alpollen.

LÄs mera

BJÖRK

Björk

I Sverige har vi tre olika arter av björk. Alla är vanligt förekommande i åtminståne delar av landet. Björkpollen anses vara ett av våra svåraste pollenallergen.

LÄs mera

GRÄS (och timotej)

Gräs

Gräspollenallergi är besvärligt för många, eftersom gräsen blommar hela sommaren. Det finns över 200 arter av gräs i Sverige. Extrakt av gräset timotej ingår ofta i allergitester.

LÄs mera

grÅbo

Gråbo

Gråbo tillhör växtsläktet Artemisia. Gråbopollen anses vara ovanligt lätta att utveckla allergi emot. Gråbo finns i hela Sverige och blommar ganska sent på året, först i juli-augusti.

LÄs mera