Groblad och kÄmpar

Rödkampar

Blommande rödkämpar bland prästkragar. 
Bild: Robert Redelowski (iStockphoto)

Namn: Groblad och kämpar (Plantago)
Allergikategori: III
Blomningskategori: D/E
Antal arter: 8
Typarter: Gårdsgroblad (Plantago major), rödkämpar (P. media) och svartkämpar (P. lanceolata)
Blomningsperiod: Gårdsgroblad juni-september, rödkämpar maj-juli och svartkämpar maj-augusti.

Utbredning: Gårdsgroblad växer i hela landet utom i nordligaste Lappland och norra fjällkedjan. Rödkämpar förekommer upp till mellersta Norrland och svartkämpar till i höjd med Gävlebukten.

Växtplats: Gårdsgroblad är vanlig på öppen, mager, trampad och sliten mark. Vägkanter, körvägar, stigar, gårdsplaner, betesmark, rabatter och skräpmark.

Övrigt: Gruppen utgörs av lågväxta örter, som maximalt kan bli 50 cm höga.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter

AL

Al

Det finns två arter av al i Sverige. Alen blommar tidigt och är släkt med björk, vilket medför att många som är allergiska mot björkpollen också är det mot alpollen.

LÄs mera

BJÖRK

Björk

I Sverige har vi tre olika arter av björk. Alla är vanligt förekommande i åtminståne delar av landet. Björkpollen anses vara ett av våra svåraste pollenallergen.

LÄs mera

GRÄS (och timotej)

Gräs

Gräspollenallergi är besvärligt för många, eftersom gräsen blommar hela sommaren. Det finns över 200 arter av gräs i Sverige. Extrakt av gräset timotej ingår ofta i allergitester.

LÄs mera

grÅbo

Gråbo

Gråbo tillhör växtsläktet Artemisia. Gråbopollen anses vara ovanligt lätta att utveckla allergi emot. Gråbo finns i hela Sverige och blommar ganska sent på året, först i juli-augusti.

LÄs mera