BjÖrk

Björk

Björkkvist med hängen och "musöron". Björkstam i bakgrunden.

Namn: Björk (Betula)
Allergikategori: I
Blomningskategori: A
Antal arter:3
Artnamn: Vårtbjörk (Betula pendula), glasbjörk (B. pubescens) och dvärgbjörk (B. nana).
Blomningsperiod: april-juni

Utbredning: Alla tre björkarter är vanligt förekommande. Vårtbjörk växer i hela landet med undantag för fjällkedjan, glasbjörk hittas i hela landet upp till trädgränsen medan dvärgbjörk förekommer på Sydsvenska höglandet och från norra Svealand och norrut ända upp på kalfjället.

Växtplats: Vårt- och glasbjörk förekommer i stort sett i alla våra växtmiljöer. Glasbjörk har en förkärlek för fuktigare växtplatser jämfört med vårtbjörken. Dvärgbjörk växer på torr – fuktig torvmark, på tall- och blötmyrar, fjällhedar, stränder, sump- och hedskogar.

Övrigt: Det är när björken har musöron, det vill säga i samband med lövsprickningen, som de största pollenmängderna sprids.
Vårt- och glasbjörk är till sitt växtsätt träd, medan dvärgbjörken räknas som ett ris. I fjälltrakterna blir glasbjörken ofta knotig och busklik, och brukar där kallas fjällbjörk. Den vita stammen är kännetecknande för både vårt- och glasbjörken. Dvärbjörkens bark är däremot mörkbrun till mörkgrå.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter

AL

Al

Det finns två arter av al i Sverige. Alen blommar tidigt och är släkt med björk, vilket medför att många som är allergiska mot björkpollen också är det mot alpollen.

LÄs mera

BJÖRK

Björk

I Sverige har vi tre olika arter av björk. Alla är vanligt förekommande i åtminståne delar av landet. Björkpollen anses vara ett av våra svåraste pollenallergen.

LÄs mera

GRÄS (och timotej)

Gräs

Gräspollenallergi är besvärligt för många, eftersom gräsen blommar hela sommaren. Det finns över 200 arter av gräs i Sverige. Extrakt av gräset timotej ingår ofta i allergitester.

LÄs mera

grÅbo

Gråbo

Gråbo tillhör växtsläktet Artemisia. Gråbopollen anses vara ovanligt lätta att utveckla allergi emot. Gråbo finns i hela Sverige och blommar ganska sent på året, först i juli-augusti.

LÄs mera