Vad är det gula som ligger överallt?

Tallskott

På bilden: Tallens hanblommor ligger som små gula säckar runt basen av årsskottet

Så här års kommer många frågor om det gula som lägger sig över allt utomhus. Bilar, utemöbler och alla plana ytor täcks snabbt av en gul hinna som känns lite kladdig och kan vara svår att få bort.

Det gula är tallpollen. Tallen blommar alltid rikligt i månadsskiftet maj-juni i södra Sverige. Märkligt nog är allergi mot tallpollen förhållandevis sällsynt, trots de stora mängderna av tallpollen i luften.

När det gäller pollen i övrigt har björkblomningens mest intensiva del nu nått norra delen av Sverige. Toppen borde vara passerad längs kusten men fortfarande kan höga halter av björkpollen förekomma i luften i inlandet. I södra Sverige har gräsblomningen kommit igång på allvar och den kommande veckan kan höga halter av gräspollen väntas i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland.