Sommaren har fastnat i vinterläge

Flöte i strandbjörk

Vädret är för tillfället riktigt kyligt för årstiden. Kall väderlek dämpar oftast blomningens intensitet hos träden och växterna, vilket leder till lägre pollenhalter generellt än om vädret hade varit varmt. Mulet och regn sänker halterna ytterligare. Detta innebär ofta en liten andningspaus för pollenallergikerna.

Det finns indikationer på ett väderomslag mot varmare väder under Kristi himmelfärdshelgen. Björkens blomning, som nu nått sydligaste Norrland väntas då snabbt sprida sig norrut längs hela kusten upp till Haparanda. Längre söderut i Norrland sprider sig björkblomningen samtidigt inåt landet och upp mot lågfjällen. I dessa områden kan man alltså vänta stigande björkpollenhalter i slutet av nästa vecka.

I övriga landet går björkblomningen mot sitt slut. Trenden för björkpollenhalterna har varit sjunkande i några veckor redan. Nu ligger halterna mestadels på låga värden i Götaland och södra och östra Svealand.

Nästa art att se upp med för allergikerna är eken. Blomningen har inletts allra längst i söder och höga halter av ekpollen kan för närvarande förekomma i åtminstone Skåne, Blekinge och Halland. Ekens blomning sprider sig långsamt norrut och väntas ta fart om och när vädret slår om till varmare temperaturer.