Nu kommer björkpollen

Björk med musöron

Björken knoppas och gör sig redo för att släppa sitt pollen. Björkblomningen är inte långt bort och snart kommer björkpollen att finnas i luften. Det är med andra ord hög tid att se över medicinförrådet. Behöver du receptbelagd medicin mot din allergi eller astma är det viktigt att du träffar din läkare så snart som möjligt.

Pollensäsongen fortsätter att vara tidig på grund av den milda vintern. Björken ligger två till tre veckor före med lövsprickningen och det innebär att den inte har långt kvar till blomningen. Björkblomningen sker nämligen samtidigt som lövsprickningen och pågår som mest intensivt just innan björken får musörön (se bilden).

Flera tecken tyder på att årets björkpollensäsong kommer att bli förhållandevis lindrig. Det innebär att sannolikheten för mycket höga halter av björkpollen i luften under en längre tid är relativt låg i år. Till detta kommer vi naturligtvis att återkomma under blomningens gång. Det gäller att alltid komma ihåg att även om björkpollenhalterna generellt sett är låga kan mycket höga halter förekomma lokalt. Undvik därför om möjligt lokala bestånd av blommande björkar!