Lite info om gräsblomningen

Ax från ängskavle

Med försommaren inleds gräsens blomning och nu väntar en besvärlig tid för alla gräspollenallergiker. Redan nu i slutet av maj slår de första av de större ängsgräsen ut i blom och börjar sprida sitt pollen med hjälp av vinden.

Gräspollensäsongen är mycket mer utdragen än björkpollensäsongen, eftersom antalet gräsarter som ska blomma är så många fler än antalet björkarter i Sverige. De olika gräsen blommar vid olika tidpunkter på säsongen, vilket gör att gräspollen kan förekomma i luften under hela sommarhalvåret.

Den mest intensiva gräspollenperioden varar från början av juni till mitten av juli ungefär. I takt med att allt fler gräsarter slår ut i blom stiger halten gräspollen i luften under försommaren. Redan nu står ängskavlen – ett av våra höga ängsgräs – färdig att slå ut i blom (se bilden). Nu är hög tid för alla gräspollenallergiker att förbereda sig för gräspollensäsongen.