Långdragen men lågintensiv pollensäsong hittills

Blommande hängen från hassel

Den milda vintern har gjort att den tidigaste delen av årets pollensäsong har blivit ovanligt långdragen. Redan i januari uppmättes pollen från hassel och al på flera pollenmätstationer i södra Sverige och fortfarande registreras al- och hasselpollen i luften på många håll.

Al och hassel hör till våra tidigast blommande allergiframkallande träd och buskar. Under normala år inleds deras blomning i februari-mars i södra Sverige. I år har dock blomningen lokalt kommit igång redan under januari månad, vilket gjort att al- och hasselpollen funnits i luften i snart tre månaders tid.

Årets pollensäsong har annars hittills varit mycket beskedlig, om man ser till de mängder pollen som släppts ut. I huvudsak rör det sig om låga halter frånräknat några enstaka tillfällen i februari, då alpollenhalten lokalt nådde måttliga halter i sydligaste Sverige. Problemet med årets säsong är snarare dess långa utsträckning i tiden och nu även på senare tid coronasmittan, som kan bli en allvarligare risk för den som är svårt drabbad av pollenallergi.