Höga halter av björkpollen

Lövsprickning

Det varmare vädret i veckan efter påsk medförde som väntat en topp i björkpollenhalterna i södra Sverige. Det blev några dagar med höga björkpollenhalter på de flesta mätstationer upp till i höjd med sydostligaste Norrland.

Kyligare väder har för tillfället hejdat björkarnas blomning i hela landet. Björkblomningen är troligen inte helt över i södra Sverige ännu, så om vädret blir varmt är det möjligt med en ny topp i björkpollenhalterna här. I norra Sverige har björken ännu inte börjat blomma. Så länge vinden är nordlig väntas heller inga större mängder björkpollen norr om Dalälven under Valborgshelgen.

Vid omslag till varmare väder stiger pollenhalterna på nytt. Om vinden blir sydlig kan björkpollen med vindens hjälp utan problem nå en bra bit upp i Norrland. Just nu finns dock inga sådana indikationer för de närmaste dagarna.