Höga gräspollenhalter i södra Sverige

Blommande ängsgräs

På bilden: Nu blommar många av de högväxta ängsgräsen.

Den senaste veckan har gräsblomningen ökat kraftigt i intensitet i hela södra Sverige. På de flesta håll i Götaland och Svealand förekommer nu höga halter av gräspollen i luften. Längre norrut är säsongen precis på väg att starta. Även här kan alltså gräspollenhalten i luften stiga kraftigt under den kommande veckan.

Just nu pågår den mest intensiva fasen av gräspollensäsongen, som varar från början av juni till mitten eller slutet av juli. Det går inte att utesluta att gräspollenhalterna blir mycket höga, åtminstone lokalt, under den kommande veckan. Är du allergisk mot gräspollen, bör du vara medveten om att gräspollenläget kan fortsätta att vara besvärligt under en tid framöver.

Ekens blomning är nu i stort sett avslutad och därmed kan årets lövträdspollensäsong anses vara slut för denna gång.