Full fart på gräsblomningen!

Ax från ängskavle

På bilden: Ståndarknappar som hänger utanpå ett ax från arten ängskavle (Alopecurus pratensis).

Juni månad kommer med en rikedom av blommor och friskt, saftigt, grönt gräs. Tyvärr innebär det också problem för alla gräspollenallergiker. När de höga ängsgräsen nu börjar blomma, fylls luften av gräspollen som sprids med hjälp av vinden.

Gräspollensäsongen är mycket mer utdragen än björkpollensäsongen, eftersom antalet gräsarter som ska blomma är så många fler än antalet björkarter i Sverige. De olika gräsen blommar vid olika tidpunkter på säsongen, vilket gör att gräspollen kan förekomma i luften under hela sommarhalvåret. Vi befinner oss nu i den mest intensiva gräspollenperioden, som varar från början av juni till mitten av juli.

Det varma sommarvädret är gynnsamt för gräsen och kommer öka risken för höga eller lokalt mycket höga halter av gräspollen i luften under de närmaste veckorna. I Götaland och Svealand pågår blomningen redan för fullt men i Norrland kommer gräsens blomning inte att ligga långt efter södra Sverige. Räkna alltså med mycket gräspollen under midsommarveckan!