Björken blommar!

Nysande man

Björkens knoppar håller på att spricka och björkarna gör sig redo för att släppa sitt pollen. Björkblomningen har börjat i södra Sverige och björkpollenhalten i luften stiger. Nu börjar den besvärligaste tiden på året för alla björkpollenallergier.

Pollensäsongen fortsätter att vara tidig på grund av den milda vintern. Björken ligger två till tre veckor före den normala tidtabellen. Lövsprickningen har börjat och det innebär att även blomningen nu kommer igång. Björkblomningen sker nämligen samtidigt som lövsprickningen och pågår som mest intensivt just när björken får musörön.

Flera tecken tyder på att årets björkpollensäsong kommer att bli förhållandevis lindrig. Det innebär att sannolikheten för att mycket höga halter av björkpollen ska förekomma i luften under någon längre tid är relativt låg i år. Det gäller att alltid komma ihåg att även om björkpollenhalterna generellt sett är låga eller måttliga, kan mycket höga halter förekomma lokalt. Undvik därför om möjligt lokala bestånd av blommande björkar!