Toppen på björkblomningen är passerad

På de allra flesta håll i Sverige har björkpollenhalterna stadigt sjunkit under den gångna veckan. Pollentoppen vad det gäller björkpollen verkar vara över för denna gång. Ännu finns dock en viss risk för en ny, lite mindre intensiv topp för björkpollenförekomsten i norra Sverige. Där hann björkarna nämligen inte blomma färdigt innan övergången till kyligare och ostadigare väder i början av maj.

Vad händer härnäst i pollenkalendern? I södra Sverige pågår just nu ekblomningen. Ekpollen har visat sig kunna ge allergiska symtom hos en del björkpollenallergiker. Ekpollen förekommer dock sällan i samma rikliga mängder som björkpollen, mycket eftersom eken inte är ett lika vanligt skogsbildande träd som björken. Ekpollen förekommer dessutom mycket sparsamt norr om Dalälven.

Nästa stora pollenallergisäsong är gräspollensäsongen. En del tidiga gräs har redan börjat blomma, men det är först med de högvuxna ängsgräsens blomning i juni som den egentliga gräspollensäsongen kör igång och mätbara halter gräspollen kan börja registreras i luften.

pollen

Björkpollen i svepelektronmikroskop

När och var finns pollen? Vad är egentligen pollen och hur fungerar det? Här kan du läsa om vad pollenet har för funktion i naturen.

LÄs mera

vÄxter

Maskrosor

Vilka växter orsakar pollenallergi och när finns pollen i luften? Här kan du läsa mer om de olika pollenslag som finns och hur vanliga de är.

LÄs mera

Behandlingar

Pollenallergi

Vad kan man göra om man lider av pollenallergi? Vilka möjligheter finns? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för din allergi.

LÄs mera

Om pollen.se

Martin von Pfaler

Pollen.se är en fristående informationssajt. Här kan du läsa om Pollen.se och och oss som ligger bakom.

LÄs mera