Nu stiger gräspollenhalterna

Gräsblomningens huvudsäsong pågår nu i södra Sverige och på många håll går gräspollenhalterna mot höga värden. I samband med soligt och varmt väder bör man förvänta sig höga gräspollenhalter den kommande veckan i hela Götaland, i stora delar av Svealand och i södra och sydöstra Norrland.

Gräspollen är en av våra tre stora pollenallergener i landet. De två andra är björkpollen och gråbo. Gräsblomningen pågår framför allt i mitten och slutet av juni men också en bra bit in i juli vid för gräset gynnsamma förhållanden. Långvarig torka begränsar gräsblomningen medan blött, varmt och blåsigt väder kan få gräspollenhalterna i luften att öka.

I ett allergipricktest testar man gräspollenallergi med hjälp av extrakt från gräsarten timotej. Timotej är inte vår vanligaste gräsart, men den hör till de höga ängsgräsen som släpper ifrån sig mycket pollen och är definitivt inte ovanlig. Ger allergipricktestet utslag för timotej, är det högst sannolikt att du även är allergisk mot andra gräsarter.

pollen

Björkpollen i svepelektronmikroskop

När och var finns pollen? Vad är egentligen pollen och hur fungerar det? Här kan du läsa om vad pollenet har för funktion i naturen.

LÄs mera

vÄxter

Maskrosor

Vilka växter orsakar pollenallergi och när finns pollen i luften? Här kan du läsa mer om de olika pollenslag som finns och hur vanliga de är.

LÄs mera

Behandlingar

Pollenallergi

Vad kan man göra om man lider av pollenallergi? Vilka möjligheter finns? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för din allergi.

LÄs mera

Om pollen.se

Martin von Pfaler

Pollen.se är en fristående informationssajt. Här kan du läsa om Pollen.se och och oss som ligger bakom.

LÄs mera