Gräspollen i luften

Sverige är ett avlångt land. Medan björkblomningen först nu nått fjällkedjan börjar gräsblomningen komma igång på allvar i södra Sverige. Det är med de höga ängsgräsens blomning som gräspollensäsongen kan sägas vara här på allvar. När högvuxna arter som ängskavle, timotej och hundäxing slår ut släpps stora mängder av gräspollen ut i luften.

De kommande veckorna kommer att bli besvärliga för gräspollenallergiker. Gräsens huvudsäsong varar ungefär 3-4 veckor och infaller någon gång mellan början av juni och mitten av juli. De högsta halterna av gräspollen brukar uppmätas veckorna innan midsommar i södra delen av landet och någon enstaka vecka efter midsommar i den norra delen av landet.

Kommuner och bostadsrättsföreningar har på många håll börjat ta för vana att spara pengar genom att klippa gräset mera sällan. Detta är en missgärning för alla gräspollenallergiker! Om gräset tillåts gå upp i blom, kommer det att släppa ifrån sig sitt gräspollen i mycket större mängder än om det hålls någorlunda kortklippt.

pollen

Björkpollen i svepelektronmikroskop

När och var finns pollen? Vad är egentligen pollen och hur fungerar det? Här kan du läsa om vad pollenet har för funktion i naturen.

LÄs mera

vÄxter

Maskrosor

Vilka växter orsakar pollenallergi och när finns pollen i luften? Här kan du läsa mer om de olika pollenslag som finns och hur vanliga de är.

LÄs mera

Behandlingar

Pollenallergi

Vad kan man göra om man lider av pollenallergi? Vilka möjligheter finns? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för din allergi.

LÄs mera

Om pollen.se

Martin von Pfaler

Pollen.se är en fristående informationssajt. Här kan du läsa om Pollen.se och och oss som ligger bakom.

LÄs mera