Dags för gråbopollen

Gråbo är en flerårig ört som förekommer allmänt på olika typer av störd mark i både stadsmiljö och på landsbygden. Typiska växtplatser för gråbo är vägrenar, ödetomter, ladugårdsbackar, banvallar med mera. Gråbo blommar relativt sent på året. Pollenspridningen är ofta ganska lokal men gråbopollen kan även förekomma mer allmänt och över större områden.

Gråbopollen räknas som ett av våra stora pollenallergen, vid sidan av gräs och björk. Orsaken är att gråbopollen lätt anses kunna orsaka allergiska reaktioner.

Gråbons blomningssäsong har nu börjat och väntas pågå under någon vecka framöver. Utöver gråbo förekommer fortfarande gräspollen i luften, men halterna har sjunkit och risken för höga gräspollenhalter är relativt liten.

pollen

Björkpollen i svepelektronmikroskop

När och var finns pollen? Vad är egentligen pollen och hur fungerar det? Här kan du läsa om vad pollenet har för funktion i naturen.

LÄs mera

vÄxter

Maskrosor

Vilka växter orsakar pollenallergi och när finns pollen i luften? Här kan du läsa mer om de olika pollenslag som finns och hur vanliga de är.

LÄs mera

Behandlingar

Pollenallergi

Vad kan man göra om man lider av pollenallergi? Vilka möjligheter finns? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för din allergi.

LÄs mera

Om pollen.se

Martin von Pfaler

Pollen.se är en fristående informationssajt. Här kan du läsa om Pollen.se och och oss som ligger bakom.

LÄs mera