Alm

Alm

Almlöv påminner mycket om hassellöv.

Namn: Alm (Ulmus)
Allergikategori: III
Blomningskategori: B/C
Antal arter: 3
Artnamn: Skogsalm (Ulmus glabra), lundalm (U. minor) och vresalm (U. laevis)
Blomningsperiod: april-maj

Utbredning: Skogsalm är ganska vanlig i södra Sverige upp till Gävlebukten och finns även spridd i delar av Jämtland. Lundalm förekommer främst på Öland och Gotland och vresalm huvudsakligen på Öland.

Växtplats: Skogsalm växer på frisk, näringsrik, gärna stenig mulljord. Lövskogar, bryn, raviner, åstränder, grusgropar och vägkanter.

Övrigt: Almen blommar på bar kvist. Nötterna har vingar och är ätliga. De senaste årtiondena har almsjukan gått hårt åt almbestånden i Sverige.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter

AL

Al

Det finns två arter av al i Sverige. Alen blommar tidigt och är släkt med björk, vilket medför att många som är allergiska mot björkpollen också är det mot alpollen.

LÄs mera

BJÖRK

Björk

I Sverige har vi tre olika arter av björk. Alla är vanligt förekommande i åtminståne delar av landet. Björkpollen anses vara ett av våra svåraste pollenallergen.

LÄs mera

GRÄS (och timotej)

Gräs

Gräspollenallergi är besvärligt för många, eftersom gräsen blommar hela sommaren. Det finns över 200 arter av gräs i Sverige. Extrakt av gräset timotej ingår ofta i allergitester.

LÄs mera

grÅbo

Gråbo

Gråbo tillhör växtsläktet Artemisia. Gråbopollen anses vara ovanligt lätta att utveckla allergi emot. Gråbo finns i hela Sverige och blommar ganska sent på året, först i juli-augusti.

LÄs mera