AL

Al

Alhängen. Bild: luchschen / iStockphoto.

Namn: Al (Alnus)
Allergikategori: II
Blomningskategori: B
Antal arter: 2
Typarter: Klibbal (Alnus glutinosa) och gråal (A. incana)
Blomningsperiod: Klibbalen blommar i mars-april och gråalen i april-maj

Utbredning: Klibbal är vanlig i södra Sverige och längs Norrlandskusten, gråal är vanlig från Sydsvenska höglandet norrut och finns även i hela Norrlands inland.

Växtplats: Fuktig till våt, näringsrik mark. Stränder, kärr, diken och fuktsänkor. Gråalen växer något torrare än sin sydligare släkting.

Övrigt: Alen är nära släkt med björk, vilket medför att många björkpollenallergiker också reagerar på alpollen.
Alen får små kottar som gör den lätt att känna igen. Löven gulnar inte på hösten, utan alen släpper dem gröna. Detta beror på att alen samarbetar med kvävefixerande bakterier i rötterna, vilket gör att den inte behöver ta tillvara kvävet i bladen på hösten.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter

AL

Al

Det finns två arter av al i Sverige. Alen blommar tidigt och är släkt med björk, vilket medför att många som är allergiska mot björkpollen också är det mot alpollen.

LÄs mera

BJÖRK

Björk

I Sverige har vi tre olika arter av björk. Alla är vanligt förekommande i åtminståne delar av landet. Björkpollen anses vara ett av våra svåraste pollenallergen.

LÄs mera

GRÄS (och timotej)

Gräs

Gräspollenallergi är besvärligt för många, eftersom gräsen blommar hela sommaren. Det finns över 200 arter av gräs i Sverige. Extrakt av gräset timotej ingår ofta i allergitester.

LÄs mera

grÅbo

Gråbo

Gråbo tillhör växtsläktet Artemisia. Gråbopollen anses vara ovanligt lätta att utveckla allergi emot. Gråbo finns i hela Sverige och blommar ganska sent på året, först i juli-augusti.

LÄs mera