Pollensäsongen går mot sitt slut

Sommaren börjar gå mot höst och växternas blomningssäsong går mot sitt slut. Gräspollenhalterna har minskat successivt under de senaste veckorna och även gråbon bör nu ha passerat kulmen för sin blomning. Vi kan se fram emot sjunkande pollenhalter i luften.

Även om pollenhalterna sjunker betyder det inte att de går ner till noll. Så länge temperaturen håller sig över fem plusgrader fortsätter växterna att växa och gro. Klippta gräsytor kan till exempel hinna med en andra blomning om sensommaren och hösten blir mild. Släpp därför inte garden helt!

Under sensommaren och hösten ökar också antalet mögelsporer i luften. Mögelsporerna kommer från mikroskopiska svampar som bryter ner dött material i naturen. Mögelsvamparna gynnas av varmt och fuktigt väder. En del av pollenmätstationerna i Sverige rapporterar även halten av mögelsporer i luften.

pollen

Björkpollen i svepelektronmikroskop

När och var finns pollen? Vad är egentligen pollen och hur fungerar det? Här kan du läsa om vad pollenet har för funktion i naturen.

LÄs mera

vÄxter

Maskrosor

Vilka växter orsakar pollenallergi och när finns pollen i luften? Här kan du läsa mer om de olika pollenslag som finns och hur vanliga de är.

LÄs mera

Behandlingar

Pollenallergi

Vad kan man göra om man lider av pollenallergi? Vilka möjligheter finns? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för din allergi.

LÄs mera

Om pollen.se

Martin von Pfaler

Pollen.se är en fristående informationssajt. Här kan du läsa om Pollen.se och och oss som ligger bakom.

LÄs mera